🇵🇱 pl lt 🇱🇹

dom noun

  /dɔ̃m/ , /ˈdɔmɨ/
  • (architektura, architektoniczny) (urbanistyka, urbanistyczny) oddzielny budynek mieszkalny
  • (urzędowy) placówka społeczna, usługowa lub handlowa
  • pomieszczenie lub miejsce które kojarzymy z domem rodzinnym lub z ogniskiem domowym
namas
Wiktionary Links