🇵🇱 pl lt 🇱🇹

rok noun

  /rɔk/
  • czas, jaki w przybliżeniu zajmuje Ziemi obiegnięcie Słońca, równy 365 lub 366 dni;
metai
Wiktionary Links