🇵🇱 pl lt 🇱🇹

tak particle

  /tak/
  • wyraz służący do udzielania odpowiedzi twierdzącej na pytanie zaczęte od słowa czy; potwierdzenie czegoś
taip
Wiktionary Links