Polski Nederlands
Homer ˈxɔ̃mɛr
  • (starożytność) (literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) starożytny grecki epik, pieśniarz i poeta, autor „Iliady” i „Odysei”;
Homerus
Nederlands Polski
homer chomer
Wiktionary Links