Nederlands Polski
zondag /'zɔndɑx/ niedziela ɲɛ̇ˈʥ̑ɛla
Wiktionary Links