🇵🇱 pl no 🇳🇴

Fin noun

  /fʲĩn/
  • człowiek narodowości fińskiej, obywatel Finlandii, mieszkaniec Finlandii
finne

🇳🇴 no pl 🇵🇱

fin adjective

  • #{god|god}#, med #{tiltalende|tiltalende}# egenskaper
  • delt i veldig små biter, eller bestående av små elementer, som i #{finmalt|finmalt}#, #{finhakket|finhakket}#, #{finmasket|finmasket}#
fajny
  • #{klart|klart}#, #{behagelig|behagelig}# vær å være #{ute|ute}# i
piękny
  • #{pen|pen}#, med #{estetisk|estetiske}# egenskaper
dobry
  • som man finner #{seksuelt|seksuelt}# #{tiltrekkende|tiltrekkende}#
gorący
Wiktionary Links