🇳🇴 no pl 🇵🇱

ha verb

  • #{eie|eie}# eller #{disponere|disponere}#, #{råde|råde}# over, være relatert til
  • hjelpeverb, brukes for å konstruere perfektum
  • beskriver en situasjon, synes noe er
  • være #{påvirket|påvirket}# av eller lide under
mieć
Wiktionary Links