🇵🇱 pl pt 🇵🇹

usta noun

  /ˈusta/
  • (anatomia, anatomiczny) część ciała służąca głównie do spożywania pokarmów oraz artykulacji głosek;
boca
Wiktionary Links