Polski Türkçe
masa ˈmasa
  • (fizyka, fizyczny) podstawowa wielkość fizyczna określająca ilość materii;
kütle
masa ˈmasa
  • bardzo dużo czegoś, mnóstwo
kütle
masa perłowa ˈmasa pɛrˈwɔva
  • ozdobny materiał jubilerski i dekoracyjny uzyskiwany z wnętrza muszli mięczaków;
sedef
masa atomowa
  • (fizyka, fizyczny) liczba określająca ile razy masa pierwiastka jest większa od 1/12 masy atomu węgla 12C;
atom kütlesi
Türkçe Polski
masa stół stuw
masa örtüsü obrus ˈɔbrus
Wiktionary Links