Ελληνικά Deutsch
ελληνικά γλ=el Griechisch {n} ˈɡʁiːçɪʃ
αρχαία ελληνικά Altgriechisch {n} ˈaltˌɡʁiːçɪʃ
Wiktionary Links