🇩🇪 de es 🇪🇸

Namibia noun {n}

(das) Namibia, —   /naˈmiːbi̯a/
  • Staat im Westen Südafrikas
Namibia
Wiktionary Links