🇩🇪 de fr 🇫🇷

bedonnert adjective

  /bəˈdɔnɐt/
  • nicht (ganz) bei Sinnen, Verstand
folle, folle raide, fou, fou raide, fucké, fuckée
  • voller Ärger und/oder Wut und/oder voll Zorn; durch Ärger und/oder Wut und/oder Zorn erregt
furieuse, furieux, fâché, fâchée, irrité, irritée
Wiktionary Links