Italiano Deutsch
delicato /deli'kato/ leicht laɪ̯çt
artig ˈaːɐ̯tɪk, ˈaːɐ̯tɪç
Wiktionary Links