Italiano Deutsch
passaggio /pas'saddʒio/
  • il passare
die Passage (Pl.: die Passagen) {f} paˈsaːʒə, paˈsaːʃə
der Übergang (Pl.: die Übergänge) {m} ˈyːbɐˌɡaŋ
passaggio /pas'saddʒio/
  • il passare oltre
Überholen
passaggio a livello der Bahnübergang (Pl.: die Bahnübergänge) {m} ˈbaːnʔyːbɐˌɡaŋ
passaggio zebrato der Zebrastreifen (Pl.: die Zebrastreifen) {m} ˈt͡seːbʁaˌʃtʁaɪ̯fn̩
essere di passaggio durchreisen ˌdʊʁçˈʁaɪ̯zn̩
Wiktionary Links