🇳🇴 no de 🇩🇪

være verb

 • Eksistere
 • Angir tid
 • At noe er det samme som noe
 • Befinne seg et sted
 • Tilegner noen eller noe en identitet
 • Tilegner noen eller noe visse egenskaper
 • For å markere passiv perfektum
 • Om været
 • Angir alder
 • Angir høyde
sein
 • Å skje, ta sted, hende
sein, stattfinden
 • Som hjelpeverb
sein, haben
 • Innen matematikk, er lik noe
sein, gleich

være verb

 • lukte
wittern
Wiktionary Links