Polski Deutsch
Łotwa ˈwɔtfa
  • (geografia, geograficzny) państwo w Europie;
Lettland