Polski Deutsch
śmierć ɕmʲjɛrʲʨ̑
  • (medycyna, medyczny) (fizjologia, fizjologiczny) trwałe ustanie procesów życiowych lub aktywności;
der Tod (Pl.: die Tode) {m} toːt
das Ableben (Pl.: —) {n} ˈapˌleːbm̩, ˈapˌleːbn̩
śmierć ɕmʲjɛrʲʨ̑
  • (mitologia, mitologiczny) (etnografia, etnograficzny) (sztuka) (literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) personifikacja śmierci (1.1), często przedstawiana jako szkielet z kosą
der Tod (Pl.: die Tode) {m} toːt
biała śmierć ˈbʲjawa ˈɕmʲjɛrʲʨ̑ das Kokain (Pl.: —) {n} kokaˈiːn
śmierć mózgu der Hirntod (Pl.: die Hirntode) {m} ˈhɪʁnˌtoːt
czarna śmierć
  • (historia, historyczny, historycznie) określenie epidemii panującej w m.in. czternastowiecznej Europie, utożsamianej z dżumą;
schwarzer Tod
znaleźć śmierć den Tod finden deːn ˈtoːt ˌfɪndn̩
śmierć łóżeczkowa der Krippentod (Pl.: die Krippentode) {m} ˈkʁɪpm̩ˌtoːt, ˈkʁɪpn̩ˌtoːt
Wiktionary Links