🇵🇱 pl de 🇩🇪

bardzo adverb

  /ˈbarʣ̑ɔ/
  • służący do podkreślenia cechy przymiotnika, przysłówka lub czasownika w wysokim stopniu, dużo
sehr, viel
Wiktionary Links