Polski Deutsch
być bɨʨ̑
 • istnieć; trwać
 • charakteryzować się jakąś cechą
 • należeć do jakiejś organizacji
 • pracować jako ktoś, wykonywać jakiś zawód; zajmować się czymś z zainteresowań
 • uczestniczyć w czymś
sein zaɪ̯n
być bɨʨ̑
 • znajdować się w jakimś miejscu
sein zaɪ̯n
es (geben)
być bɨʨ̑
 • będę, będziesz itd. …czasu przyszłego czasowników niedokonanych
werden ˈveːɐ̯dn̩
być bɨʨ̑
 • …form strony biernej
werden sein
być może
 • …nadająca wypowiedzi charakter przypuszczenia
vielleicht fiˈlaɪ̯çt
es kann sein
möglicherweise ˈmøːklɪçɐˈvaɪ̯zə
być w siódmym niebie ˈbɨʨ̑ ˈfʲ‿ɕudmɨ̃mʲ ˈɲɛbʲjɛ
 • być z czegoś bardzo zadowolonym, uradowanym
im siebten Himmel sein
być do twarzy
 • dobrze wyglądać w czymś
stehen ʃteːn, ˈʃteːən
być w błędzie ˈbɨʥ̑ ˈv‿bwɛ̃ɲʥ̑ɛ auf dem Holzweg sein aʊ̯f deːm ˈhɔlt͡sveːk zaɪ̯n
być ostrożnym achtgeben ˈaxtˌɡeːbn̩
być bardziej papieskim niż papież
 • wykazywać większą gorliwość w jakiejś sprawie, jakimś działaniu, niż jest to wymagane czy potrzebne
päpsticher als der Papst sein
być solą w oku ˈbɨʨ̑ ˈsɔlɔ̃w̃ ˈv‿ɔku
 • być dla kogoś źródłem wielu przykrości, kłopotów
ein Dorn im Auge sein
być nie w sosie ˈbɨʨ̑ ɲɛ‿f‿ˈsɔɕɛ
 • (potocznie, potoczny) być w złym humorze/nastroju
schlecht gelaunt sein
schlechter Laune sein
być świętszym od papieża
 • wykazywać większą gorliwość w jakiejś sprawie, jakimś działaniu, niż jest to wymagane czy potrzebne
heiliger als der Papst
być na nogach
 • nie spać, być przytomnym i funkcjonować
auf den Beinen sein
być przy zdrowych zmysłach ˈbɨʨ̑ pʃɨ‿ˈzdrɔvɨγ ˈzmɨswax
 • być zdrowym psychicznie, zachowywać równowagę, postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem
seine fünf Sinne beisammen haben
nie (być) ˈɲɛ‿bɨʨ̑
 • forma pomocnicza, wyrażenie nie ma w czasie przyszłym, przeszłym i trybie przypuszczającym
es gibt kein
być kwita ˈbɨʨ̑ ˈkfʲita
 • mieć załatwione wszystkie sprawy w stosunku do kogoś, nie być dłużnym, nie mieć zobowiązań
quitt sein
być na czasie
 • być modnym, być w modzie
in sein
może być gehen ˈɡeːən, ɡeːn
być główną istotą ausmachen ˈaʊ̯sˌmaxn̩
być podchmielonym einen sitzen haben ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sən ˈhaːbən, ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sn̩ ˈhaːbn̩
porządek musi być Ordnung muss sein ˈɔʁdnʊŋ mʊs zaɪ̯n
być w stanie zrobić vermögen fɛɐ̯ˈmøːɡn̩
być ślepym Tomaten auf den Augen haben toˈmaːtn aʊ̯f deːn ˈaʊ̯ɡən ˈhaːbn
być otwartym aufstehen ˈaʊ̯fˌʃteːən
być podpitym einen sitzen haben ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sən ˈhaːbən, ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sn̩ ˈhaːbn̩
być posłusznym gehorchen ɡəˈhɔʁçn̩
być wstawionym einen sitzen haben ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sən ˈhaːbən, ˈaɪ̯nən ˈzɪt͡sn̩ ˈhaːbn̩
być oczywistym auf der Hand liegen
być między Scyllą i Charybdą zwischen Skylla und Charybdis sein ˌt͡svɪʃn̩ ˈskʏla ˌunt kaˈʁʏpdɪs ˌzaɪ̯n
być biednym jak mysz kościelna arm wie eine Kirchenmaus sein aʁm viː ˈaɪ̯nə ˈkɪʁçn̩ˌmaʊ̯s zaɪ̯n
być na ustach wszystkich in aller Munde sein ɪn ˈalɐ ˈmʊndə zaɪ̯n
być w stanie ˈbɨʨ̑ ˈf‿stãɲɛ
 • móc, potrafić
in der Lage sein
Wiktionary Links