🇵🇱 pl de 🇩🇪

by conjunction

  /bɨ/
  • …używany w zdaniach podrzędnych określających, w jakim celu (po co) wykonywana jest czynność
damit, um… zu

-by suffix

  /bɨ/
  • …używany do tworzenia trybu przypuszczającego
werden