Polski Deutsch
czas ʧ̑as
 • wymiar używany do określania kolejności zdarzeń;
 • chwila, moment, pora
die Zeit (Pl.: die Zeiten) {f} t͡saɪ̯t
czas ʧ̑as
 • (gramatyka) sposób odmiany czasownika, polegający na rozróżnianiu chwili wykonania czynności względem momentu wypowiedzi
das Tempus (Pl.: die Tempora) {n} ˈtɛmpʊs
die Zeitform (Pl.: die Zeitformen) {f} ˈt͡saɪ̯tˌfɔʁm
czas to pieniądz ˈʧ̑as ˈtɔ ˈpʲjɛ̇̃ɲɔ̃nʦ̑
 • czas jest wartościowy, tracąc go traci się pieniądze, które by się wtedy zarobiło
Zeit ist Geld
czas teraźniejszy ˈʧ̑as ˌtɛraˈʑɲɛ̇jʃɨ
 • (gramatyka) kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich;
Präsens {n} ˈpʁɛːzɛns
czas przyszły ˈʧ̑as ˈpʃɨʃwɨ
 • (gramatyka) kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa późniejszą czynność lub późniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich;
das Futur (Pl.: die Future) {n} fuˈtuːɐ̯
czas wolny
 • wolne od zajęć, pracy
die Freizeit (Pl.: die Freizeiten) {f} ˈfʁaɪ̯ˌt͡saɪ̯t
czas przeszły ˈʧ̑as ˈpʃɛʃwɨ
 • (gramatyka) kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wcześniejszą czynność lub wcześniejszy stan niż moment mówienia lub pisania o nich;
das Präteritum (Pl.: die Präterita) {n} pʁɛˈteːʁitʊm
czas zaprzeszły
 • (gramatyka) czas wyrażający m.in. czynność wcześniejszą niż inna czynność przeszła;
das Plusquamperfekt (Pl.: die Plusquamperfekte) {n} ˈplʊskvampɛʁˌfɛkt
die Vorvergangenheit (Pl.: die Vorvergangenheiten) {f} ˈfoːɐ̯fɛɐ̯ˌɡaŋənhaɪ̯t
zabijać czas zaˈbʲijäʨ̑ ˈʧ̑as
 • (przenośnie, przenośnia) wykonywać czynności mające na celu subiektywne przyspieszenie upływu czasu; człowiek sądzi, że czas płynie szybciej i dzięki temu znudzenie nie jest tak przykre
die Zeit totschlagen
najwyższy czas najˈvɨʃːɨ ˈʧ̑as
 • ostatnia chwila na coś
der Heidenspaß (Pl.: —) {m}
czas leczy rany ˈʧ̑as ˈlɛʧ̑ɨ ˈrãnɨ
 • po jakimś czasie człowiek lepiej znosi wspomnienie o nieszczęściu, które go spotkało
die Zeit heilt die Wunden
jazda indywidualna na czas ˈjazda ˌĩndɨvʲiduˈ<sup>w</sup>alna na‿ˈʧ̑as
 • (sport, sportowy) w kolarstwie: konkurencja, gdzie zawodnicy startując pojedynczo i nie mogąc korzystać z pomocy innych muszą jak najszybciej przejechać określony odcinek;
Einzelzeitfahren
czas letni die Sommerzeit (Pl.: die Sommerzeiten) {f} ˈzɔmɐˌt͡saɪ̯t
czas zaprzyszły das Futur II (Pl.: —) {n} futuːɐ̯ ˈt͡svaɪ̯
czas realizacji die Abarbeitungsgeschwindigkeit (Pl.: die Abarbeitungsgeschwindigkeiten) {f} ˈapʔaːʁbaɪ̯tʊŋsɡəˌʃvɪndɪçkaɪ̯t
czas trwania die Dauer (Pl.: die Dauern) {f} ˈdaʊ̯ɐ
najlepszy czas antenowy die Primetime (Pl.: die Primetimes) {f} ˈpʁaɪ̯mˌtaɪ̯m
czekać aż czas przeminie Zeit verstreichen lassen t͡saɪ̯t fɛɐ̯ˈʃtʁaɪ̯çn̩ ˈlasn̩
roczny czas pracy die Jahresarbeitszeit (Pl.: die Jahresarbeitszeiten) {f} ˈjaːʁəsˌʔaʁbaɪ̯t͡st͡saɪ̯t
cały czas
 • nieustannie, ciągle
die ganze Zeit
Wiktionary Links