🇵🇱 pl de 🇩🇪

czas noun

  /ʧ̑as/
  • wymiar używany do określania kolejności zdarzeń;
  • chwila, moment, pora
Zeit
  • (gramatyka) sposób odmiany czasownika, polegający na rozróżnianiu chwili wykonania czynności względem momentu wypowiedzi
Tempus, Zeitform, Zeit
Wiktionary Links