🇵🇱 pl de 🇩🇪

dom noun

  /dɔ̃m/ , /ˈdɔmɨ/
  • (architektura, architektoniczny) (urbanistyka, urbanistyczny) oddzielny budynek mieszkalny
  • (urzędowy) placówka społeczna, usługowa lub handlowa
Haus, Wohnung
  • pomieszczenie lub miejsce które kojarzymy z domem rodzinnym lub z ogniskiem domowym
Heim, Haus
  • (heraldyka, heraldyczny) ród, rodzina, dynastia
Haus

🇩🇪 de pl 🇵🇱

Dom noun {m}

Dom, Dome   /doːm/
  • großes Kirchengebäude
katedra, archikatedra, bazylika
Wiktionary Links