Polski Deutsch
dom dɔ̃m, ˈdɔmɨ
 • (architektura, architektoniczny) (urbanistyka, urbanistyczny) oddzielny budynek mieszkalny
 • (urzędowy) placówka społeczna, usługowa lub handlowa
das Haus (Pl.: die Häuser) {n} haʊ̯s
die Wohnung (Pl.: die Wohnungen) {f} ˈvoːnʊŋ
dom dɔ̃m, ˈdɔmɨ
 • pomieszczenie lub miejsce które kojarzymy z domem rodzinnym lub z ogniskiem domowym
das Heim (Pl.: die Heime) {n} haɪ̯m
das Haus (Pl.: die Häuser) {n} haʊ̯s
dom dɔ̃m, ˈdɔmɨ
 • (heraldyka, heraldyczny) ród, rodzina, dynastia
das Haus (Pl.: die Häuser) {n} haʊ̯s
dom publiczny ˈdɔ̃m puˈblʲiʧ̑nɨ
 • dom, w którym jest uprawiana prostytucja;
das Bordell (Pl.: die Bordelle) {n} bɔʁˈdɛl
dom starców ˈdɔ̃m ˈstarʦ̑uf
 • zakład, w którym dożywają osoby stare i pozbawione opieki
das Altenheim (Pl.: die Altenheime) {n} ˈaltn̩ˌhaɪ̯m
das Altersheim (Pl.: die Altersheime) {n} ˈaltɐsˌhaɪ̯m
das Seniorenheim (Pl.: die Seniorenheime) {n} zeˈni̯oːʁənˌhaɪ̯m
Altenstift
dom dziecka ˈdɔ̃mʲ ˈʥ̑ɛʦ̑ka
 • placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego dla dzieci i młodzieży, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym;
das Waisenhaus (Pl.: die Waisenhäuser) {n} ˈvaɪ̯zn̩ˌhaʊ̯s
das Kinderheim (Pl.: die Kinderheime) {n} ˈkɪndɐˌhaɪ̯m
dom towarowy
 • (handel, handlowy) wielobranżowy i wielkopowierzchniowy sklep;
das Kaufhaus (Pl.: die Kaufhäuser) {n} ˈkaʊ̯fˌhaʊ̯s
das Warenhaus (Pl.: die Warenhäuser) {n} ˈvaːʁənˌhaʊ̯s
dom akademicki ˈdɔ̃m ˌakadɛ̃ˈmʲiʦ̑ʲci
 • (edukacja, edukacyjny) budynek, w którym mieszkają studenci;
das Studentenwohnheim (Pl.: die Studentenwohnheime) {n} ʃtuˈdɛntn̩ˌvoːnhaɪ̯m
dom pomocy społecznej
 • placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki;
 • siedziba (1.1)
das Pflegeheim (Pl.: die Pflegeheime) {n} ˈp͡fleːɡəˌhaɪ̯m
dom poprawczy
 • instytucja resocjalizacyjna dla nieletnich
die Jugendstrafanstalt (Pl.: die Jugendstrafanstalten) {f} ˈjuːɡn̩tˌʃtʁaːfʔanʃtalt
dom kultury
 • (kulturoznawstwo, wiedza o kulturze, kulturoznawczy) instytucja prowadząca działalność społeczno-kulturalną;
das Kulturhaus (Pl.: die Kulturhäuser) {n} kʊlˈtuːɐ̯ˌhaʊ̯s
Biały Dom
 • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie;
Weißes Haus
dom wariatów
 • (potocznie, potoczny) zakład dla osób z zaburzeniami psychicznymi
das Chaos (Pl.: —) {n} ˈkaːɔs
dom studencki das Studentenwohnheim (Pl.: die Studentenwohnheime) {n} ʃtuˈdɛntn̩ˌvoːnhaɪ̯m
dom pogrzebowy das Bestattungsinstitut (Pl.: die Bestattungsinstitute) {n} bəˈʃtatʊŋsʔɪnstiˌtuːt
dom zdrojowy
 • siedziba (1.1)
 • zakład lecznictwa wodami na terenie uzdrowiska
Kurhaus
dom rozpusty das Bordell (Pl.: die Bordelle) {n} bɔʁˈdɛl
dom schadzek das Bordell (Pl.: die Bordelle) {n} bɔʁˈdɛl
dom przysłupowy das Umgebindehaus (Pl.: die Umgebindehäuser) {n} ˈʊmɡəbɪndəˌhaʊ̯s
Deutsch Polski
der Dom (Pl.: die Dome) {m} doːm
 • großes Kirchengebäude
katedra kaˈtɛdra
archikatedra
bazylika baˈzɨlʲika
Wiktionary Links