Polski Deutsch
dziadek ˈʥ̑adɛk
  • ojciec ojca
  • ojciec matki
der Großvater (Pl.: die Großväter) {m} ˈɡʁoːsˌfaːtɐ
der Opa (Pl.: die Opas) {m} ˈoːpa
dziadek ˈʥ̑adɛk
  • (potocznie, potoczny) starszy pan, mężczyzna w podeszłym wieku
der Opa (Pl.: die Opas) {m} ˈoːpa
der Großvater (Pl.: die Großväter) {m} ˈɡʁoːsˌfaːtɐ
dziadek ˈʥ̑adɛk
  • (termin karciany) w brydżu: wymyślony gracz, który zastępuje brakującego partnera
Strohmann {m} ˈʃtʁoːˌman
der Tisch (Pl.: die Tische) {m} tɪʃ
dziadek do orzechów ˈʥ̑adɛɡ ˌdɔ‿ːˈʒɛxuf
  • ręczne narzędzie kuchenne, służące do rozłupywania skorup orzechów;
der Nussknacker (Pl.: die Nussknacker) {m} ˈnʊsknakɐ
dziadek macierzysty ˈʥ̑adɛk ˌmaʨ̑ɛˈʒɨstɨ
  • (przestarzałe, przestarzały) ojciec matki
der Großvater (Pl.: die Großväter) {m} ˈɡʁoːsˌfaːtɐ
Dziadek Mróz ˈʥ̑adɛk ˈmrus
  • postać z rosyjskiego folkloru, odpowiednik świętego mikołaja, w Polsce popularny w czasach PRL;
Väterchen Frost
dziadek ojczysty ˈʥ̑adɛk ɔjˈʧ̑ɨstɨ
  • (dawniej, dawny) ojciec ojca
der Großvater (Pl.: die Großväter) {m} ˈɡʁoːsˌfaːtɐ
cioteczny dziadek ʨ̑ɔˈtɛʧ̑nɨ ˈʥ̑adɛk
  • wuj matki lub ojca
der Onkel (Pl.: die Onkel) {m} ˈɔŋkl̩
stryjeczny dziadek
  • stryj ojca lub matki
der Großonkel (Pl.: die Großonkel) {m} ˈɡʁoːsˌʔɔŋkl̩
Wiktionary Links