Polski Deutsch
dziecko ˈʥ̑ɛʦ̑kɔ
  • potomek niezależnie od wieku: syn lub córka w odniesieniu do swoich rodziców biologicznych lub przybranych;
  • istota ludzka w okresie wzrostu i dojrzewania, umownie do 18 roku życia;
das Kind (Pl.: die Kinder) {n} kɪnt
wylać dziecko z kąpielą ˈvɨlaʥ̑ ˈːɛʦ̑kɔ s‿kɔ̃mˈpʲjɛlɔ̃w̃
  • (związek frazeologiczny) chcąc przeciwdziałać złu, niechcący zatracić także pozytywny aspekt jakiejś sprawy
das Kind mit dem Bade ausschütten
cudowne dziecko ʦ̑uˈdɔvnɛ ˈʥ̑ɛʦ̑kɔ
  • dziecko nieprzeciętnie zdolne, bardzo rozwinięte na swój wiek
Wunderkind
dziecko szczęścia ˈʥ̑ɛʦ̑kɔ ˈʃʧ̑ɛ̃w̃ɕʨ̑a
  • osoba, która ma stałe powodzenie w życiu
das Glückskind (Pl.: die Glückskinder) {n} ˈɡlʏksˌkɪnt
dał Bóg dziecko, da (i) na dziecko
  • nie należy się martwić, że nie będzie pieniędzy na utrzymanie i wychowanie dziecka
Gott macht Kinder, er wird sie gewiss auch ernähren
wylewać dziecko z kąpielą das Kind mit dem Bade ausschütten das kɪnt mɪt deːm ˈbaːdə ˈaʊ̯sʃʏtn̩
adoptowane dziecko das Adoptivkind (Pl.: die Adoptivkinder) {n} adɔpˈtiːfˌkɪnt
Wiktionary Links