Polski Deutsch
głupi ˈɡwupʲi
  • niemądry, ograniczony intelektualnie
dumm dʊm
töricht ˈtøːʁɪçt
albern ˈalbɐn
głupi ˈɡwupʲi
  • naiwny, łatwowierny, dający się wykorzystywać
naiv naˈiːf
głupi ˈɡwupʲi
  • kłopotliwy, niezręczny
ungeschickt ˈʊnɡəˌʃɪkt
głupi ˈɡwupʲi
  • bez głębszego znaczenia, pozbawiony sensu
sinnlos ˈzɪnloːs
doof doːf
głupi jak but ˈɡwupʲi ˈjaɡ ˈbut
  • (przenośnie, przenośnia) (pogardliwie) bardzo, beznadziejnie głupi
dumm wie Bohnenstroh
Wiktionary Links