Polski Deutsch
gramatyka ɡrãˈmatɨka
  • (językoznawstwo, językoznawczy) dział językoznawstwa obejmujący morfologię i składnię;
die Grammatik (Pl.: die Grammatiken) {f} ɡʁaˈmatɪk
die Sprachlehre (Pl.: die Sprachlehren) {f} ˈʃpʁaːxˌleːʁə
gramatyka normatywna
  • (językoznawstwo, językoznawczy) gramatyka skupiająca się na dyktowaniu norm gramatycznych;
normative Grammatik {f} nɔʁmaˈtiːvə ɡʁaˈmatɪk
gramatyka opisowa
  • (językoznawstwo, językoznawczy) neutralny opis stanu systemu językowego w jednej wyróżnionej epoce jego rozwoju;
deskriptive Grammatik {f} deskʁɪpˈtiːvə ɡʁaˈmatɪk, deːskʁɪpˈtiːvə ɡʁaˈmatɪk
Wiktionary Links