Polski Deutsch
i i
 • …łączący słowa i zdania równorzędne
 • …uwydatniający znaczenie (przy powtórzeniach)
und
Bośnia i Hercegowina ˈbɔɕɲa ˌi‿xɛrʦ̑ɛɡɔˈvʲĩna
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) państwo w Europie na Półwyspie Bałkańskim ze stolicą w Sarajewie;
Bosnien und Herzegowina
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca ˈvɨspɨ ɕfʲjɛ̃nˈtɛɡɔ tɔ̃ˈmaʃa ˌi‿cɕɔ̃w̃ˈʒɛ̃nʦ̑a
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) jedno z państw wyspiarskich w Afryce;
São Tomé und Príncipe
Antigua i Barbuda ˌãntʲiˈɡu<sup>w</sup>a ˌi‿barˈbuda
 • (geografia, geograficzny) wyspiarskie państwo na Morzu Karaibskim ze stolicą w Saint John's;
Antigua und Barbuda
Saint Vincent i Grenadyny
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) państwo w Ameryce Północnej;
St. Vincent und die Grenadinen
Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej ˌdɛ̃mɔkraˈtɨʧ̑na rɛˈpublʲika ˈvɨspʲ ɕfʲjɛ̃nˈtɛɡɔ tɔ̃ˈmaʃa ˌi‿cɕɔ̃w̃ˈʒɛ̃nʦ̑ɛj
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) pełna, oficjalna nazwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej – państwa w Afryce
Demokratische Republik São Tomé und Príncipe
wzdłuż i wszerz ˈvzdwuʃ i‿ˈfʃɛʃ
 • wszędzie, gdzie tylko możliwe; w każdym miejscu; we wszystkie strony
durch dʊʁç
in Breite und Länge
kreuz und quer
Trynidad i Tobago trɨ̃ˈɲidat ˌi‿tɔˈbaɡɔ
 • (geografia, geograficzny) państwo w archipelagu Małych Antyli, położone u wybrzeży Ameryki Południowej;
Trinidad und Tobago
sierp i młot ˈɕɛrpʔi‿ˈmwɔt
 • (historia, historyczny, historycznie) komunistyczny symbol sojuszu robotników i chłopów;
Hammer und Sichel
i tak dalej
 • wyrażenie zamykające wypowiedź, zastępujące dalszy ciąg wyliczenia
und so weiter
Serbia i Czarnogóra ˈsɛrbʲja ˌi‿ʧ̑arnɔˈɡura
 • (historia, historyczny, historycznie) (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) dawne państwo w Europie;
Serbien und Montenegro
na bezrybiu i rak ryba ˌna‿bɛzˈrɨbʲju i‿ˈrak ˈrɨba
 • trzeba zadowolić się tym, co jest dostępne
in der Not frisst der Teufel Fliegen
jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one ˈjɛ̇ɕlʲi ˈvɛjʥ̑ɛʃ ˈmʲjɛ̃nʣ̑ɨ ˈvrɔ̃nɨ ˈmuɕiʃ ˈkrakaʨ̑ ˈjak i‿ˈɔ̃nɛ
 • jeśli ktoś wejdzie w jakieś towarzystwo, powinien upodobnić się (dostosować się) do niego, aby nie narazić się na przykrą lub nawet niebezpieczną sytuację
mit den Wölfen heulen
wes Brot ich ess, des Lied ich sing
Nowa Fundlandia i Labrador ˈnɔva fũnˈdlãndʲja ˌi‿laˈbradɔr
 • (geografia, geograficzny) jedna z dziesięciu prowincji kanadyjskich;
Neufundland und Labrador
Republika Trynidadu i Tobago
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oficjalna nazwa Trynidadu i Tobago
Republik Trinidad und Tobago
wikt i opierunek ˈvʲikt ˌi‿ɔpʲjɛˈrũnɛk
 • posiłki i zakwaterowanie
Kost und Logis
od Adama i Ewy ˌɔd‿aˈdãma i‿ˈɛvɨ
 • od początku
bei Adam und Eva anfangen
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ˌzʲjɛdnɔˈʧ̑ɔ̃nɛ kruˈlɛstfɔ ˈvʲjɛlʲcɛ̇j brɨˈtãɲji ˌː‿ːrˈlãndʲji puwˈnɔʦ̑nɛj
 • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) (oficjalnie) nazwa państwa leżącego w Europie Zachodniej składającego się z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej;
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland
poruszyć niebo i ziemię pɔˈruʃɨʨ̑ ˈɲɛbɔ i‿ˈʑɛ̃mʲjɛ
 • zrobić wszystko (lub bardzo wiele), aby coś się powiodło
Himmel und Hölle in Bewegung setzen
Saint Kitts i Nevis
 • (geografia, geograficzny) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) wyspiarskie państwo w Ameryce Północnej;
St. Kitts und Nevis
I wojna światowa ˈpʲjɛrfʃa ˈvɔjna ɕfʲjaˈtɔva Erster Weltkrieg {m} ˈeːɐ̯stɐ ˈvɛltkʁiːk
złam ręce i nogi Hals- und Beinbruch ˌhals ʊnt ˈbaɪ̯nbʁʊx, ˌhals ʔʊnt ˈbaɪ̯nbʁʊx
tam i z powrotem
 • o chodzeniu: w kółko, bezsensownie
hin und her
tam i nazad ˈtãm i‿ˈnazat
 • tam i z powrotem
hin und her
i tak
 • mimo to, mimo wszystko
auf jeden Fall
Prawo i Sprawiedliwość ˈpravɔ ˌi‿spravʲjɛˈdlʲivɔɕʨ̑
 • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z czeskich narodowo-konserwatywnych partii politycznych;
 • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z polskich konserwatywno-chadeckich partii politycznych;
Recht und Gerechtigkeit
kraina mlekiem i miodem płynąca kraˈ<sup>j</sup>ĩna ˈmlɛcɛ̃m i‿ˈmʲjɔdɛ̃m pwɨ̃ˈnɔ̃nʦ̑a
 • miejsce, w którym jest wszystkiego pod dostatkiem
Land, wo Milch und Honig fließt
z krwi i kości ˈs‿kr̥fʲi ː‿ˈkɔɕʨ̑i
 • prawdziwy, autentyczny z pochodzenia, z natury; mający charakterystyczne cechy jakiegoś typu
aus Fleisch und Blut
von Fleisch und Blut
Mazar-i Szarif
 • (geografia, geograficzny) (administracja) miasto w północnym Afganistanie;
Masar-e Scharif
alfa i omega ˈalfa ˌi‿ɔ̃ˈmɛɡa
 • (przenośnie, przenośnia) początek i koniec
Alpha und Omega
cały i zdrowy ˈʦ̑awɨ i‿ˈzdrɔvɨ
 • o osobie taki, który jest zdrowy, nie jest zraniony, kontuzjowany, chory
gesund und munter
wohlbehalten ˈvoːlbəˌhaltn̩
tu i ówdzie ˈtu i‿ˈuvʲʥ̑ɛ
 • tu i tam
da und dort
Racza-Leczchumi i Dolna Swanetia
 • (administracja) (geografia, geograficzny) region administracyjny północno-zachodniej Gruzji;
Ratscha-Letschchumi und Niederswanetien
Protektorat Czech i Moraw
 • (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) forma zarządzania okupowanymi ziemiami czeskimi przez Trzecią Rzeszę;
Protektorat Böhmen und Mähren
o chlebie i wodzie
 • (przenośnie, przenośnia) o życiu w biedzie w tak ciężkich warunkach, że w minimalnym stopniu zostają zaspokojone jedynie podstawowe potrzeby takie jak jedzenie i picie
von Brot und Wasser leben
Federacja Bośni i Hercegowiny
 • (geografia, geograficzny) (administracja) jedna z dwóch części składowych tworzących Bośnię i Hercegowinę, zamieszkana w większości przez Boszniaków i Chorwatów;
Föderation Bosnien und Herzegowina
i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu ˌi‿f‿paˈrɨʒu ɲɛ‿ˈzrɔbʲjɔ̃w̃ ˈz‿ɔfsa ˈrɨʒu
 • pewne rzeczy są niemożliwe do zrobienia
auch in Paris macht man nicht aus Hafergrütz ein Reisgericht
mieć ręce i nogi ˈmʲjɛ̇ʨ̑ ˈrɛ̃nʦ̑ɛ i‿ˈnɔɟi
 • mieć sens, być poukładanym, uporządkowanym
Hand und Fuss haben
dał Bóg dziecko, da (i) na dziecko
 • nie należy się martwić, że nie będzie pieniędzy na utrzymanie i wychowanie dziecka
Gott macht Kinder, er wird sie gewiss auch ernähren
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg
 • (geografia, geograficzny) (administracja) oficjalna nazwa Hamburga, kraju związkowego Niemiec;
Freie und Hansestadt Hamburg
skóra i kości ˈskura i‿ˈkɔɕʨ̑i
 • o kimś bardzo chudym, mizernym
Haut und Knochen
kółko i krzyżyk ˈkuwkɔ i‿ˈkʃɨʒɨk
 • popularna gra strategiczna, w której gracze, wykonujący ruchy na zmianę, dążą do objęcia trzech pól planszy w jednej linii przy jednoczesnym uniemożliwieniu tego samego przeciwnikowi;
Dodelschach
Turks i Caicos
 • (geografia, geograficzny) terytorium zależne Wielkiej Brytanii w Ameryce Środkowej, na Oceanie Atlantyckim;
Turks- und Caicosinseln
i/lub i‿ˈlup
 • łącznik pomiędzy warunkami, które muszą zajść jednocześnie lub alternatywnie
und/oder
wzloty i upadki ˈvzlɔtɨ ˌi‿uˈpatʲci
 • okresy powodzenia, szczęścia i jego braku
Höhen und Tiefen
tylko i wyłącznie ausschließlich ˈaʊ̯sʃliːslɪç, aʊ̯sˈʃliːslɪç
nie tylko … ale i nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
na dobre i na zle auf Gedeih und Verderb aʊ̯f ɡəˈdaɪ̯ ʊnt fɛɐ̯ˈdɛʁp
na dolę i niedolę auf Gedeih und Verderb aʊ̯f ɡəˈdaɪ̯ ʊnt fɛɐ̯ˈdɛʁp
połam ręce i nogi Hals- und Beinbruch ˌhals ʊnt ˈbaɪ̯nbʁʊx, ˌhals ʔʊnt ˈbaɪ̯nbʁʊx
podatek od towarów i usług die Mehrwertsteuer (Pl.: die Mehrwertsteuern) {f} ˈmeːɐ̯veːɐ̯tˌʃtɔɪ̯ɐ
nie tylko … lecz i nicht nur … sondern auch nɪçt nuːɐ̯ … ˈzɔndɐn aʊ̯x
i dlatego sodass zoˈdas
dobro i zło der Dualismus (Pl.: die Dualismen) {m} duaˈlɪsmʊs
zarówno…, jak i sowohl … als auch zoˈvoːl … als ˈʔaʊ̯x
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡuːtəs ˈnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯, ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡuːtəs ˌnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯
Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku! frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡlʏklɪçəs ˌnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯, ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡlʏklɪçəs ˈnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯
Międzynaradowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej Internationale Union für reine und angewandte Chemie {f} ɪntɐnat͡si̯oˈnaːlə uˈni̯oːn fyːɐ̯ ˈʁaɪ̯nə ʊnt ˈanɡəˌvantə çeˈmiː
zestaw drążków i dźwigni das Gestänge (Pl.: die Gestänge) {n} ɡəˈʃtɛŋə
Saint Christopher i Nevis (das) St. Kitts und Nevis (Pl.: —) {n} sənt ˌkɪt͡s ʔʊnt ˈnɛvɪs
Gaszerbrum I der Gasherbrum I (Pl.: —) {m} ɡa.ʃɐ.bʁum ˈʔaɪ̯ns
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡuːtəs ˈnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯, ˌfʁoːə ˈvaɪ̯naxtn̩ ʔʊnt ʔaɪ̯n ˌɡuːtəs ˌnɔɪ̯əs ˈjaːɐ̯
postawić kropkę nad i
 • zakończyć coś ostatecznie, celnie, dopowiedzieć myśl do końca, wypowiedzieć się jednoznacznie
das [[i-Tüpfelchen]] setzen
być między Scyllą i Charybdą zwischen Skylla und Charybdis sein ˌt͡svɪʃn̩ ˈskʏla ˌunt kaˈʁʏpdɪs ˌzaɪ̯n
grać z kimś w kotka i myszkę mit jemandem Katz und Maus spielen mɪt ˈjeːmandm̩ ˈkat͡s ʊnt ˈmaʊ̯s ˈʃpiːlən
znaleźć się między Scyllą i Charybdą zwischen Skylla und Charybdis sein ˌt͡svɪʃn̩ ˈskʏla ˌunt kaˈʁʏpdɪs ˌzaɪ̯n
Federacja Saint Kitts i Nevis die Föderation St. Kitts und Nevis (Pl.: —) {f}
krewni i znajomi królika ˈkrɛvʲɲi ˌː‿znaˈjɔ̃mʲi kruˈlʲika
 • (związek frazeologiczny) (żartobliwie) duża liczba osób, zwykle o małych wpływach, ale powiązanych z kimś ważnym
Freunde und Familie
Dzień Pokuty i Modlitwy der Buß- und Bettag (Pl.: die Buß- und Bettage) {m} buːs ʊnt ˈbeːttaːk
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
 • (religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) chrześcijańskie wezwanie rozpoczynające modlitwę
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
Deutsch Polski
i
 • Ausdruck, Ausruf des Abscheus, des Ekels und der Widerwärtigkeit
ble
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • eine Sache an einem Ort ablegen, an den man sich später nicht mehr erinnern kann (meist im Nachhinein benutzt: verlegt haben)
zapodziać
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • etwas an eine dafür vorgesehene Stelle bringen (zum Beispiel einen Bodenbelag (Dielen, Parkett, Laminat) aufbringen; ein Rohr unter die Erde legen)
ułożyć uˈwɔʒɨʨ̑
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • von einem Zeitpunkt auf einen anderen verschieben
przekładać pʃɛˈkwadaʨ̑
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • von einem Ort zu einem anderen bewegen
przenosić pʃɛ̃ˈnɔɕiʨ̑
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • ein Buch veröffentlichen
wydawać vɨˈdavaʨ̑
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • sich zu einer bestimmten Haltung entscheiden, sich mit etwas beschäftigen
przerzucić pʃɛˈʒuʨ̑iʨ̑
uciekać uˈʨ̑ɛkaʨ̑
verlegen fɛɐ̯ˈleːɡn̩
 • Scham, Unsicherheit empfindend
zakłopotany
das Futur I (Pl.: —) {n} futuːɐ̯ ˈaɪ̯ns
 • einfaches Futur, beschreibt Vorgänge in der Zukunft
czas przyszły ˈʧ̑as ˈpʃɨʃwɨ
eichen ˈaɪ̯çn̩
 • attributiv: aus Eichenholz bestehend oder gemacht
dębowy dɛ̃mˈbɔvɨ
verficken
 • pfälzisch: sich (bereits) mit allen Listen und Kniffen auskennen und dies entsprechend erkennen lassend
umiejętność
zwirnen ˈt͡svɪʁnən prząść
der Gasherbrum I (Pl.: —) {m} ɡa.ʃɐ.bʁum ˈʔaɪ̯ns
 • Geografie: Mit 8068 Metern Höhe der elfthöchste Berg der Erde, in Pakistan und China gelegen
Gaszerbrum I
verficken fɛɐ̯ˈfɪkn̩, fɛɐ̯ˈfɪkŋ̩
 • veraltet: etwas beschädigen/verletzen, indem man es (viel/wund) reibt
czynić czymś
verficken fɛɐ̯ˈfɪkn̩, fɛɐ̯ˈfɪkŋ̩
 • derb: sich durch übermäßigen Geschlechtsverkehr entkräften, schwächen, verausgaben
zmęczyć
verficken fɛɐ̯ˈfɪkn̩, fɛɐ̯ˈfɪkŋ̩
 • derb: übermäßig Geld für käufliche Liebesdienste ausgeben
pieniądz
verficken fɛɐ̯ˈfɪkn̩, fɛɐ̯ˈfɪkŋ̩
 • derb: sich entfernen, davongehen; sich davonmachen
nie pierdol
zwirnen ˈt͡svɪʁnən
 • mehrere Fasern zusammendrehen, Zwirn herstellen
dratwa
Wiktionary Links
 • Deutsch: I, i
 • polski: i