Polski Deutsch
imię ˈĩmʲjɛ
  • indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); (potocznie, potoczny) również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.;
der Name (Pl.: die Namen) {m} ˈnaːmə
der Vorname (Pl.: die Vornamen) {m} ˈfoːɐ̯ˌnaːmə
imię ˈĩmʲjɛ
  • imię (1.1) i nazwisko
der Name (Pl.: die Namen) {m} ˈnaːmə
imię ˈĩmʲjɛ
  • (przestarzałe, przestarzały) rzeczownik (imię rzeczowne), przymiotnik (imię przymiotne), liczebnik (imię liczbowe), zaimek lub imiesłów;
Nomen {n} ˈnoːmən
das Namenwort (Pl.: die Namenwörter) {n} ˈnaːmənˌvɔʁt
das Nennwort (Pl.: die Nennwörter) {n} ˈnɛnvɔʁt
w imię ˈv‿ĩmʲjɛ
  • ze względu na jakąś wartość
im Namen ɪm ˈnaːmən
w imię ˈv‿ĩmʲjɛ
  • dla kogoś
im Namen von
mieć na imię ˈmʲjɛ̇ʨ̑ na‿ˈĩmʲjɛ
  • posiadać, nosić jakieś imię nadane aktem urodzenia
mit Vornamen heißen
imię własne der Eigenname (Pl.: die Eigennamen) {m} ˈaɪ̯ɡn̩ˌnaːmə
imię męskie der Jungenname (Pl.: die Jungennamen) {m} ˈjʊŋənˌnaːmə
imię żeńskie der Mädchenname (Pl.: die Mädchennamen) {m} ˈmɛːtçənˌnaːmə
imię chrzestne der Taufname (Pl.: die Taufnamen) {m} ˈtaʊ̯fˌnaːmə
imię chrzcielne der Taufname (Pl.: die Taufnamen) {m} ˈtaʊ̯fˌnaːmə
pieszczotliwe imię der Kosename (Pl.: die Kosenamen) {m} ˈkoːzəˌnaːmə
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
  • (religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) chrześcijańskie wezwanie rozpoczynające modlitwę
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
Wiktionary Links