🇵🇱 pl de 🇩🇪

komputer noun

  /kɔ̃mˈputɛr/
  • (informatyka, informatyczny) maszyna licząca, służąca do przetwarzania informacji, które da się zakodować w formie ciągu cyfr;
Computer, Rechner
Wiktionary Links