Polski Deutsch
komputer kɔ̃mˈputɛr
  • (informatyka, informatyczny) maszyna licząca, służąca do przetwarzania informacji, które da się przetworzyć w formie ciągu cyfr, albo sygnału ciągłego;
der Computer (Pl.: die Computer) {m} kɔmˈpjuːtɐ
der Rechner (Pl.: die Rechner) {m} ˈʁɛçnɐ
komputer osobisty
  • (informatyka, informatyczny) mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze;
der Personalcomputer (Pl.: die Personalcomputer) {m} ˈpəːsənəlkɔmˌpjuːtɐ, ˈpœʁsənəlkɔmˌpjuːtɐ, ˈpøːɐ̯sənəlkɔmˌpjuːtɐ
Wiktionary Links