Polski Deutsch
muzyka ˈmuzɨka
  • kompozycja artystyczna złożona z dźwięków
  • całokształt takich kompozycji
  • sztuka układania takich kompozycji
die Musik (Pl.: die Musiken) {f} muˈsɪk, ˈmʊzɪk, muˈziːk
muzyka pop die Popmusik (Pl.: die Popmusiken) {f} ˈpɔpmʊˌzɪk, ˈpɔpmuˌziːk
muzyka kameralna die Kammermusik (Pl.: —) {f} ˈkamɐmuˌziːk
muzyka absolutna absolute Musik {f} apzoˈluːtə muˈziːk
Wiktionary Links