Polski Deutsch
ogień ˈɔɟɛ̇̃ɲ
  • płomienie i żar powstające podczas procesu gwałtownego utleniania;
das Feuer (Pl.: die Feuer) {n} ˈfɔɪ̯ɐ
ogień wielkanocny das Osterfeuer (Pl.: die Osterfeuer) {n} ˈoːstɐˌfɔɪ̯ɐ
Wiktionary Links