Polski Deutsch
około ɔˈkɔwɔ
  • … wskazująca przybliżenie liczby, miary, czasu
ungefähr
näherungsweise
etwa
około ɔˈkɔwɔ
  • … wskazujący przybliżenie liczby, miary, czasu
ungefähr
näherungsweise
circa
około- ɔˈkɔwɔ
  • określa cechę czegoś, co znajduje się lub ma miejsce dookoła przedmiotu określanego przez przymiotnik
zirkum-
Wiktionary Links