Polski Deutsch
para ˈpara
  • dwie osoby, darzące się uczuciem
  • dwa przedmioty stanowiące komplet
  • określenie niektórych przedmiotów, składających się z dwóch takich samych części
  • dwie osoby występujące wspólnie, np. w grze, w tańcu
das Paar (Pl.: die Paare) {n} paːɐ̯
para ˈpara
  • (fizyka, fizyczny) woda w stanie gazowym;
der Dampf (Pl.: die Dämpfe) {m} damp͡f
der Wasserdampf (Pl.: die Wasserdämpfe) {m} ˈvasɐˌdamp͡f
przetwarzanie z parą wodną ˌpʃɛtfaˈʒãɲɛ ˈs‿parɔ̃w̃ ˈvɔdnɔ̃w̃
  • (technologia, technika, techniczny) proces stosowany w produkcji wodoru,
Dampfreformierung
para małżeńska — (Pl.: die Eheleute) ˈeːəˌlɔɪ̯tə
Deutsch Polski
das Para (Pl.: —) {n}
  • Geld
pieniądz ˈpʲjɛ̇̃ɲɔ̃nʦ̑, pʲɛ̇ˈɲɔnʣɛ
Wiktionary Links