🇵🇱 pl de 🇩🇪

para noun

  /ˈpara/
  • (fizyka, fizyczny) woda w stanie gazowym;
Dampf, Wasserdampf
  • dwie osoby, darzące się uczuciem
  • dwa przedmioty stanowiące komplet
  • określenie niektórych przedmiotów, składających się z dwóch takich samych części
  • dwie osoby występujące wspólnie, np. w grze, w tańcu
Paar

🇩🇪 de pl 🇵🇱

Para noun {n}

Para
  • Jargon, Jugendsprache: Geld
pieniądz
Wiktionary Links