Polski Deutsch
roślina rɔɕˈlʲĩna
  • (botanika, botaniczny) wykształcony żywy organizm, który posiada zdolność wytwarzania substancji odżywczych dzięki pochłanianiu światła;
die Pflanze (Pl.: die Pflanzen) {f} ˈp͡flant͡sə
roślina doniczkowa
  • (ogrodnictwo, ogrodniczy) ozdobna roślina sadzona w rozmaitych naczyniach i uprawiana we wnętrzach mieszkalnych lub biurowych
die Topfpflanze (Pl.: die Topfpflanzen) {f} ˈtɔp͡fˌp͡flant͡sə
die Zimmerpflanze (Pl.: die Zimmerpflanzen) {f} ˈt͡sɪmɐˌp͡flant͡sə
roślina pnąca die Kletterpflanze (Pl.: die Kletterpflanzen) {f} ˈklɛtɐp͡flant͡sə
roślina zielna das Kraut (Pl.: die Krauts) {m} kʁaʊ̯t
roślina pokojowa die Topfpflanze (Pl.: die Topfpflanzen) {f} ˈtɔp͡fˌp͡flant͡sə
roślina lecznicza das Heilkraut (Pl.: die Heilkräuter) {n} ˈhaɪ̯lˌkʁaʊ̯t
roślina strączkowa die Hülsenfrucht (Pl.: die Hülsenfrüchte) {f} ˈhʏlzn̩ˌfʁʊxt
Wiktionary Links