🇵🇱 pl de 🇩🇪

rok noun

  /rɔk/
  • czas, jaki w przybliżeniu zajmuje Ziemi obiegnięcie Słońca, równy 365 lub 366 dni;
Jahr
Wiktionary Links