Polski Deutsch
słodki ˈswɔtʲci
  • mający smak cukru
  • wywołujący miłe uczucie
süß zyːs
słodki ziemniak die Süßkartoffel (Pl.: die Süßkartoffeln) {f} ˈzyːskaʁˌtɔfl̩
Wiktionary Links