Polski Deutsch
skóra ˈskura
  • (anatomia, anatomiczny) zewnętrzna powłoka ciała kręgowców;
die Haut (Pl.: die Häute) {f} haʊ̯t
skóra ˈskura
  • surowiec otrzymywany z wyprawionej skóry (1.1) niektórych zwierząt;
das Leder (Pl.: die Leder) {n} ˈleːdɐ
das Fell (Pl.: die Felle) {n} fɛl
der Pelz (Pl.: die Pelze) {m} pɛlt͡s
skóra ˈskura
  • zewnętrzna powłoka owocu, chleba itp.
die Hülle (Pl.: die Hüllen) {f} ˈhʏlə
die Schale (Pl.: die Schalen) {f} ˈʃaːlə
skóra i kości ˈskura i‿ˈkɔɕʨ̑i
  • o kimś bardzo chudym, mizernym
Haut und Knochen
skóra zwierzęca der Balg (Pl.: die Bälge) {m} balk
węgorzowa skóra die Aalhaut (Pl.: die Aalhäute) {f} ˈaːlˌhaʊ̯t
skóra węgorza die Aalhaut (Pl.: die Aalhäute) {f} ˈaːlˌhaʊ̯t
Wiktionary Links