🇵🇱 pl de 🇩🇪

stado noun

  /ˈstadɔ/
  • (zoologia, zoologiczny) grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
Herde, Rudel, Schule, Schwarm, Schafherde, Meute
  • (przenośnie, przenośnia) (potocznie, potoczny) gromada podobnych do siebie obiektów
Schwarm
  • (przenośnie, przenośnia) (pejoratywnie, pejoratywny) duża liczba ludzi (nawet nietworzących grupy)
Horde, Trupp
Wiktionary Links