Polski Deutsch
stado ˈstadɔ
  • (przenośnie, przenośnia) (potocznie, potoczny) gromada podobnych do siebie obiektów
der Schwarm (Pl.: die Schwärme) {m} ʃvaʁm
stado ˈstadɔ
  • (zoologia, zoologiczny) grupa osobników tego samego, rzadziej różnych gatunków zwierząt, żyjąca na określonym terytorium, związana mniej lub bardziej zaawansowaną formą organizacji społecznej;
die Herde (Pl.: die Herden) {f} ˈheːɐ̯də
der Schwarm (Pl.: die Schwärme) {m} ʃvaʁm
das Rudel (Pl.: die Rudel) {n} ˈʁuːdl̩
die Schule (Pl.: die Schulen) {f} ˈʃuːlə
die Meute (Pl.: die Meuten) {f} ˈmɔɪ̯tə
das Pack (Pl.: —) {m} pak
stado ˈstadɔ
  • (przenośnie, przenośnia) (pejoratywnie, pejoratywny) duża liczba ludzi (nawet nietworzących grupy)
die Horde (Pl.: die Horden) {f} ˈhɔʁdə
der Trupp (Pl.: die Trupps) {m} tʁʊp
stado owiec die Schafherde (Pl.: die Schafherden) {f} ˈʃaːfˌheːɐ̯də
Wiktionary Links