Polski Deutsch
tak tak
 • wyraz służący do udzielania odpowiedzi twierdzącej na pytanie zaczęte od słowa czy; potwierdzenie czegoś
ja jaː
doch
tak tak
 • używany do podkreślania cechy przymiotnika
 • używany do podkreślania cechy przysłówka
 • w ten sposób
so zoː
i tak dalej
 • wyrażenie zamykające wypowiedź, zastępujące dalszy ciąg wyliczenia
und so weiter
tak zwany ˈtaɡ ˈzvãnɨ
 • …używana przy wprowadzaniu nowego terminu lub gdy jest on nie do końca znany
so genannt ˌzoː ɡəˈnant
sogenannt ˈzoːɡəˌnant
jak cię widzą, tak cię piszą ˈjäc‿ʨ̑ɛ ˈvʲiʣ̑ɔ̃w̃ ˈtac‿ʨ̑ɛ ˈpʲiʃɔ̃w̃
 • ludzi często ocenia się po ich wyglądzie i zachowaniu
Kleider machen Leute
tak sobie ˈtak ˈsɔbʲjɛ
 • przeciętnie, zwyczajnie; ani dobrze, ani źle
so lala ˈzoː ↘ˌlaˌla
tak że sodass zoˈdas
tak jak gleich ɡlaɪ̯ç
tak samo ˈtak ˈsãmɔ desgleichen dɛsˈɡlaɪ̯çn̩
tak więc also ˈalzo
tak jest jawohl jaˈvoːl
tak samo ˈtak ˈsãmɔ
 • w ten sam sposób
ebenfalls ˈeːbn̩ˌfals
i tak
 • mimo to, mimo wszystko
auf jeden Fall
jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz ˈjak ˈsɔbʲjɛ pɔˈɕʨ̑ɛlɛʃ ˈtac‿ɕɛ ˈvɨɕpʲiʃ
 • sami mamy wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu, na jego jakość
wie man sich bettet, so liegt man
jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie ˈjak ˈːuba ˈbɔɡu ˈtaɡ ˈbuk ˈːubʲjɛ
 • jak uczynisz komuś, tak on uczyni tobie
wie du mir, so ich dir
wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus
powiedzieć sobie "tak" pɔˈvʲjɛ̇ʥ̑ɛ̇ʨ̑ ˈsɔbʲjɛ ˈtak
 • zawrzeć związek małżeński
sich das Ja-Wort geben
tak samo jak gleich ɡlaɪ̯ç
że tak powiem sozusagen ˌzoːt͡suˈzaːɡŋ̩
że się tak wyrażę sozusagen ˌzoːt͡suˈzaːɡŋ̩
tak mi dopomóż Bóg so wahr mir Gott helfe zoː ˌvaːɐ̯ miːɐ̯ ˈɡɔt ˌhɛlfə
tak mi, Boże, dopomóż so wahr mir Gott helfe zoː ˌvaːɐ̯ miːɐ̯ ˈɡɔt ˌhɛlfə
Wiktionary Links