🇵🇱 pl de 🇩🇪

tak particle

  /tak/
  • wyraz służący do udzielania odpowiedzi twierdzącej na pytanie zaczęte od słowa czy; potwierdzenie czegoś
ja, doch

tak adverb

  /tak/
  • używany do podkreślania cechy przymiotnika
  • używany do podkreślania cechy przysłówka
  • w ten sposób
so
Wiktionary Links