Polski Deutsch
zły zwɨ
  • niesmaczny
  • o zdrowiu, zmysłach słaby
  • kiepski, nieznający się
  • niekorzystny
  • niewygodny, nieprzyjemny, nieudany
schlecht ʃlɛçt
schlimm ʃlɪm
zły zwɨ
  • niepasujący, nieodpowiedni
schlecht ʃlɛçt
zły zwɨ
  • niegrzeczny, nieposłuszny
  • niemiły, nieprzyjemny (z charakteru)
böse ˈbøːzə
schlecht ʃlɛçt
zły zwɨ
  • agresywny, zdenerwowany (w danej chwili)
böse ˈbøːzə
zły zwɨ
  • błędny, niepoprawny
falsch falʃ
Wiktionary Links