Polski Deutsch
zdolny ˈzdɔlnɨ
  • będący w stanie wykonać określoną czynność
fähig ˈfɛːɪç, ˈfɛːɪk
imstande
zdolny ˈzdɔlnɨ
  • taki, który ma talent, zdolności; jest uzdolniony
begabt bəˈɡaːpt
talentiert talɛnˈtiːɐ̯t
zdolny do zmian wandlungsfähig ˈvandlʊŋsˌfɛːɪç, ˈvandlʊŋsˌfɛːɪk
Wiktionary Links