Polski Deutsch
zdolny ˈzdɔlnɨ
  • będący w stanie wykonać określoną czynność
fähig ˈfɛːɪk, ˈfɛːɪç
imstande
zdolny ˈzdɔlnɨ
  • taki, który ma talent, zdolności; jest uzdolniony
begabt bəˈɡaːpt
talentiert talɛnˈtiːɐ̯t
zdolny do zmian wandlungsfähig ˈvandlʊŋsˌfɛːɪk, ˈvandlʊŋsˌfɛːɪç
Wiktionary Links