Polski Deutsch
zero ˈzɛrɔ
  • liczba 0;
die Null (Pl.: die Nullen) {f} nʊl
null
zero waste
  • (społeczny) (ekologia, ekologiczny) idea, postawa i rodzaj aktywizmu dążące do wyeliminowania lub ograniczenia odpadów produkowanych przez ludzi, w szczególności tych nie podlegających recyklingowi i biodegradacji
Zero Waste
zero absolutne absoluter Nullpunkt {m}
zero bezwzględne absoluter Nullpunkt {m}
Deutsch Polski
Zero Waste zero waste
Wiktionary Links