Polski Deutsch
zwierzę ˈzvʲjɛʒɛ, ˈzvʲjɛʒɛnta
  • (biologia, biologiczny) organizm cudzożywny o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej;
das Tier (Pl.: die Tiere) {n} tiːɐ̯
zwierzę domowe ˈzvʲjɛʒɛ dɔ̃ˈmɔvɛ
  • zwierzę udomowione przez człowieka, trzymane w domu dla towarzystwa;
das Haustier (Pl.: die Haustiere) {n} ˈhaʊ̯sˌtiːɐ̯
zwierzę przeżuwające der Wiederkäuer (Pl.: die Wiederkäuer) {m} ˈviːdɐˌkɔɪ̯ɐ
zwierzę parzystokopytne der Paarhufer (Pl.: die Paarhufer) {m} ˈpaːɐ̯ˌhuːfɐ
Wiktionary Links