🇸🇪 sv de 🇩🇪

människa noun {u}

människan, människorna
  • individ av släktet människor (Homo); särskilt av vår egen art Homo sapiens
Mensch, Menschen

manniska noun {u}

  • ett keltiskt språk som talas på Isle of Man; det dog ut 1974 men har till viss del återupplivats
Manx
Wiktionary Links