🇸🇪 sv de 🇩🇪

skål interjection

  • utrop före dryck
prost, zum Wohl, prosit

skål noun {u}

skålen, skålarna
  • behållare
Schüssel, Schale
  • dryckesgest
Trinkspruch, Toast, Prosit, Zuprosten

skäl noun {n}

skälet, skälen
  • orsak, anledning
Grund, Ursache
  • ställe där förgrening sker
Gabelung, Verzweigung

skal noun {n}

skalet, skalen
  • yta
Schale, Pelle
  • yttre skelett
Außenskelett, Exoskelett
Wiktionary Links