🇸🇪 sv de 🇩🇪

skål noun {u}

skålen, skålarna
  • mindre uppåt öppet kärl, ofta av porslin eller glas och med platt undersida för placering på plan yta, ofta i syfte att hålla mat (ofta godsaker) eller andra mindre föremål på ett bord
Schüssel, Schale
  • gest efter vilken man dricker tillsammans
Trinkspruch, Toast, Prosit, Zuprosten

skål interjection

  • utrop varpå man dricker tillsammans
zum Wohl, prost, prosit

skäl noun {n}

skälet, skälen
  • anledning, orsak, grund
Grund, Ursache
  • ställe där förgrening sker
Gabelung, Verzweigung

skal noun {n}

skalet, skalen
  • hölje eller yta som döljer eller skyddar något
Schale, Pelle
  • hårt yttre skelett hos många djur
Außenskelett, Exoskelett
Wiktionary Links