🇸🇪 sv de 🇩🇪

tack interjection

danke, Dank

tack noun

tacken/tacket
Dank

täcka verb

täcker, täckte, täckt
  • hölja över, breda ut något över; skyla, dölja
bedecken, decken
  • skydda
Deckung geben, decken, Feuerschutz geben
  • finnas i tillräcklig grad (om pengar)
decken
  • omfatta
  • omfatta; vara tillämplig
umfassen

täck adjective

  • vacker, med behagligt utseende
anmutig
Wiktionary Links