🇸🇪 sv el 🇬🇷

vara verb

varar/är, var/varade, varat/varit
 • ett ord som tillskriver subjektet en identitet eller egenskap
 • för att tillsammans med perfektparticip bilda passiv verbform
 • uppta plats i rummet eller tiden; befinna sig
 • existera, finnas
είμαι

jag pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den talande i subjektsform; personligt pronomen i första person singular nominativ
εγώ

du pronoun

 • personligt pronomen som syftar på den tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person singular nominativ
εσύ

han pronoun

 • som tilltalsord till person av manligt kön till vilken den talande inte vill säga du; dels (ålderdomligt) för att visa hövlighet (ofta till person med högre social status), istället av ni eller titel; dels (folkligt i vissa trakter) till främmande personer; dels (mindre brukligt, vardagligt) till personer av lägre samhällsställning eller till underordnade (ofta med bristande hövlighet); dels (vardagligt) skämtsamt nedlåtande
αυτός

vi pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de talande i subjektsform; personligt pronomen i första person plural nominativ
εμείς

ni pronoun

 • personligt pronomen som syftar på flera tilltalade i subjektsform; personligt pronomen i andra person plural nominativ
εσείς

de pronoun

 • personligt pronomen som syftar på de omtalade i subjektsform; personligt pronomen i tredje person plural nominativ
αυτοί, αυτές, αυτά

min pronoun

μου

mig pronoun

εμένα, με

din pronoun

 • possessivt pronomen som indikerar ägande av eller tillhörighet till den tilltalade (du) om det ägda eller tillhörande är i ental och har n-genus; possessivt pronomen i andra person singular med huvudordet i singular utrum
σου
Wiktionary Links