English Nederlands
stop /stɑp/, /stɒp/
 • place to get on and off mass transport
halte /ˈhɑɫtə/
stop /stɑp/, /stɒp/
 • device to block a moving object
stopper /'stɔpər/
stop /stɑp/, /stɒp/
 • punctuation symbol
dubbele punt
komma /ˈkɔma/
punt /pʏnt/
puntkomma
stop /stɑp/, /stɒp/
 • interruption of travel
pauze /ˈpɑʊzə/
stop /stɔp/
stop /stɑp/, /stɒp/ register
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to close an opening
deppen
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to cease moving
stoppen
halthouden
stilstaan
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to cause to cease moving
stoppen
aanhouden
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to stay a while
stoppen
blijven
verblijven /vər'blɛɪvə(n)/
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to cause to come to an end
stoppen
afbreken /ˈɑvbrekə(n)/
beëindigen
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to tarry
stoppen
langsgaan
stop /stɑp/, /stɒp/
 • to not continue
stoppen
ophouden
bus stop
 • a stop for public transport buses
bushalte /ˈbʏshɑltə/, /ˈbʏshɑɫtə/
full stop /ˌfʊl ˈstɒp/
 • The punctuation mark “.”
punt /pʏnt/
glottal stop /ɡlɒtəl stɒp/, /ɡlɒʔəl stɒp/
 • plosive sound articulated with the glottis
glottisslag /ˈɣlɔtɪˌslɑx/
stop sign
 • traffic sign
stopbord /'stɔbɔrt/
tram stop
 • stop for trams
tramhalte
rolling stop vertragen
pit stop /ˈpɪt.stɑp/
 • stop made during an automobile race at the pit to refuel
pitsstop
pitstop
pit stop /ˈpɪt.stɑp/
 • brief stop for fuel, rest and/or refreshment during an automobile journey
plaspauze
tankpauze
stop up volstoppen
stopping /ˈstɒpɪŋ/, /ˈstɑpɪŋ/ afstoppen
tab stop tabstop
stop light remlicht
stop board stopbord /'stɔbɔrt/
Buffer stop stootblok
stop button stopknop
stop signal stopbit
stop the car
 • stop the car
stop de auto
pull out all the stops
 • reserve nothing
alle registers opentrekken
stop consonant plosief /ploˈsif/
admission stop opnamestop
resting and stopping place pleisterplaats
students' registration stop studentenstop
Nederlands English
stop /stɔp/ cork /kɔɹk/, /kɔːk/
stop zetten upend /ʌpˈɛnd/
stop de auto stop the car
Wiktionary Links