🇬🇧 en pl 🇵🇱

German adjective

  /ˈd͡ʒɜː.mən/ , /ˈd͡ʒɝ.mən/
 • of or relating to the country of Germany
 • of or relating to the German people
 • of or relating to the German language
niemiecki, Niemiec

German properNoun

  /ˈd͡ʒɜː.mən/ , /ˈd͡ʒɝ.mən/
 • the German language
niemiecki, niemczyzna

German noun

  /ˈd͡ʒɜː.mən/ , /ˈd͡ʒɝ.mən/
 • native or inhabitant of Germany; person of German citizenship or nationality
Niemiec, Niemka, niemiecki
 • member of the Germanic ethnic group which is the most populous ethnic group in Germany
Niemiec, Niemka
 • member of a Germanic tribe
Germanin, Germanka

Germanic adjective

  /d͡ʒɜːˈmæn.ɪk/ , /d͡ʒɝˈmæn.ɪk/
 • relating to the Germanic peoples
 • relating to the language or group of languages known as Germanic
 • having German characteristics
germański

germane adjective

  /dʒɜː(ɹ)ˈmeɪn/ , /d͡ʒɝˈmeɪn/
 • related to the topic being discussed
istotny

Germanic properNoun

  /d͡ʒɜːˈmæn.ɪk/ , /d͡ʒɝˈmæn.ɪk/
 • early language
germański
 • group of Indo-European languages
germańskie

Germanize verb

Germanized   /ˈdʒɜːmənaɪz/ , /ˈd͡ʒɝmənaɪz/
 • make more German
germanizować, niemczyć, zniemczać

Germanism noun

 • a word or idiom of the German language
germanizm

Germanization noun

 • Making more German
germanizacja

Germanness noun

 • being German
niemczyzna, niemiecczyzna

🇵🇱 pl en 🇬🇧

german noun

  /ˈɡɛrmãn/
 • (chemia, chemiczny) pierwiastek chemiczny o symbolu Ge i liczbie atomowej 32;
germanium

German properNoun

  /ˈɡɛrmãn/
 • imię męskie
German
Wiktionary Links