🇬🇧 en pl 🇵🇱

lead noun

  /lɛd/
 • chemical element
 • bullets
ołów

lead noun

  /lid/ , /liːd/
 • guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact connection
prowadzić, doprowadzać, wieść, wodzić, poprowadzić, przeprowadzać
 • intransitive: be ahead of others
prowadzić, poprzedzać, przewodzić
 • intransitive: be more advanced
prowadzić, przodować
 • conduct or direct with authority
kierować, dowodzić, poprowadzić, prowadzić, przewodzić
 • guide or conduct in a certain course
kierować, prowadzić, doprowadzać, pokazywać, poprowadzić, przeprowadzać
 • information obtained by a detective or police officer
 • information obtained by a news reporter
cynk, trop
 • go or be in advance of; precede
poprzedzać, prowadzić, przewodzić
 • act of leading or conducting
 • precedence; advance position
prowadzenie
 • draw or direct by influence
 • intransitive: have the highest interim score in a game
 • intransitive: tend or reach in a certain direction
 • intransitive: to go first
 • intransitive: to guide or conduct
prowadzić
 • guide or conduct oneself
prowadzić się
 • begin a game of cards or dominoes
wychodzić
 • in cards and dominoes
wyjście

leading noun

  /ˈlɛdɪŋ/
 • Vertical space added between lines
leading

🇵🇱 pl en 🇬🇧

lead noun

 • wstępna, wprowadzająca część artykułu prasowego, często wyróżniona pogrubioną czcionką;
lead, lead paragraph
Wiktionary Links